TOIMINNAN KESKEYTYS VIIKOLLA 38

11.9.2020

NAKKILAN YHDISTYSKENTTÄ ON HUOLISSAAN KUNNAN SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALAN TILANTEESTA JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA

Paikalliset yhdistykset ovat huolissaan tilanteesta, joka näyttää toimijoiden silmään siltä, että kunnan johdossa kaikki eivät ole sitoutuneita laatimaansa strategiaan. Strategiassa nostetaan esille yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen ja kehittäminen sekä kolmannen sektorin iso merkitys toimivassa kuntastrategiassa. Paikalliset yhdistystoimijat näkevät, että osa tätä tukemista ja kehittämistä on toimiva yhteistyö kunnan toimijoiden kesken. Yhteistyö on konkreettista yhdessä tekemistä, joka tähtää yhteiseen päämäärään ja tavoitteeseen. Yhteistyön puuttuminen näkyy kunnasta myös ulospäin.

Suurta luottamusta ja arvostusta nauttivista työntekijöistä tulisi pitää kiinni, ja heille tulisi taata mahdollisuus toteuttaa itseään. Tästä syntyy toimiva yhteistyö myös kolmannen sektorin kanssa. Seuratoimijat ovat vuoden aikana huomanneet, että kunnan palveluksesta kyseiseltä toimialalta on irtisanoutunut valitettavan moni pidetty työntekijä ja haluavat nostaa myös tämän asian kannanotossa esille. Kunnan päätöksentekijöiden tulee seuratoimijoiden mielestä selvittää syitä tähän, sekä puuttua mahdollisiin työhyvinvoinnin ongelmiin.

HYVINVOINTIKOORDINAATTORIN IRTISANOUTUMINEN

Hyvinvointikoordinaattorin irtisanoutuminen on yhdistyksille suuri yllätys ja samalla järkytys. Tehtävään alkuvuodesta valittu Elina Rautanen nautti luottamusta yhdistyskentällä ja toimijoiden mielestä Rautasen palkkaaminen oli erittäin hyvä päätös. Hän oli iloinen, helposti lähestyttävä, avoin ja aito ihminen. Hän tuli kaikkien kanssa toimeen ja löysi helposti kaikille sopivan ja kaikkia miellyttävän ratkaisun. Hänellä oli mahtavia ideoita ja hän sai ihmiset innostumaan. 

Rautanen on saanut kansallisesti tunnustusta työstään mutta Nakkilaan hän ei syystä tai toisesta sopeutunut. Kentältä ja hallilta hänestä ei kuulunut mitään muuta kuin positiivista palautetta. Harmillista on se, että työntekijät lähtevät ennen kuin ehtivät kunnolla asettua. Syitä tällaisiin tilanteisiin tulee pohtia.

HYVINVOINTIPÄIVÄ JA TEKONURMEN AVAJAISET OSOITUS MUUTOKSESTA

Sunnuntaina 6.9.2020 järjestetty hyvinvointipäivä ja tekonurmen avajaiset olivat hieno tapahtuma, jossa kunnan lanseeraama slogan #ystävyysmeitäyhdistää todella toteutui. Kunnanjohtajan ja muiden kunnan toimijoiden hieno heittäytyminen mukaan ystävyysotteluun, jossa tuloksena oli se että Nakkila voitti. Kunnanjohtaja Nina-Mari Turpelan asenne, yhdessä tekemiseen ja kolmannen sektorin arvostus, on yhdistyskentällä huomattu ja tämä huokui myös sunnuntain tilaisuudessa. 
Tilaisuus oli hienosti järjestetty ja tällaisia yhteisiä tilaisuuksia tarvitaan lisää, Rautanen toimi hienosti tilaisuuden organisoijana. Tapahtuma oli osoitus siitä, että yhdessä teemme parempaa ja myös osoitus siitä, että jo hyviä ja näkyviä muutoksia on saatu aikaan hyvinvointikoordinaattorin voimin.

HILJAINEN HYVÄKSYNTÄ ON KAIKEN PAHINTA ¬– ME EMME TÄTÄ ENÄÄ HYVÄKSY

Haluamme tällä kannanotolla havahduttaa kunnan päätöksentekijöitä ja kuntalaisia kuntaamme koskeviin asioihin. Haluamme vilpittömästi toimivaa yhteistyötä kunnan kanssa ja haluamme että kolmannen sektorin merkitys kunnassa ymmärretään. Kolmannen sektorin vapaaehtoisvoimin järjestettävä laadukas ja monipuolinen toiminta on kunnalle erittäin edullista terveyden edistämistä sekä kunnan elinvoimaa ja vetovoimaa lisäävä tekijä. 

Haluamme myös että kunta tarjoaa omasta puolestaan toimivan ja hyvinvoivan toimintaympäristön sivistys- ja vapaa-aika toimen parissa työskenteleville omille työntekijöilleen, sekä takaa jokaiselle työrauhan omalla osaamisalueellaan, jotta ammattitaitoisten ja osaavien työntekijöiden pysyvyyttä kunnassa pystytään parantamaan. Vaikka työ olisi kuinka mielekästä, myös työympäristön tulee olla toimiva ja mielekäs. 

TOIMINNAN KESKEYTYS VIIKOLLA 38
Yhdistykset ovat päätyneet ratkaisuun että keskeytämme kaiken muun paitsi kilpailutoiminnan viikon 38 ajaksi. Myös sosiaalinen media hiljenee.

Haluamme osoittaa miten hiljaista harrastustoiminnassa on ilman kolmatta sektoria ja sen eri toimijoita. Mitä tekee upeilla puitteilla jos käyttäjät puuttuvat? 

Haluamme tällä mielenilmauksella esittää tukemme Elina Rautaselle ja osoittaa, että yhteistyö on ainoa tapa jolla tämä kunta voi toimia. 


Nakkilassa 11.9.2020


Nakkilan Nasta
Nakkilan Yrittäjät ry
Nakkilan Paterit
Nakkilan Liikuntaseura
NTK Nakkila ry
Nakkilan Napakat ry 
4H Nakkila
MLL Nakkila
Nakkilan Wisa
Jele ry
Nakkilan joulukatu ry
Käsityömerta 
Maatalousnaiset
Nakkila Seura
Nakkilan Shotakan Karate ry